IRASIAK, A. Edukacja dwujęzyczna dla rozwoju językowego dzieci Głuchych w kontekście założeń edukacji międzykulturowej. Forum Oświatowe, v. 27, n. 1(53), p. 29–42, 8 grudz. 2015.