PIWOŃSKI, Z. Refleksje nauczyciela w rozpoznawaniu sytuacji szkolnej młodzieży szkół zawodowych. Forum Oświatowe, v. 27, n. 1(53), p. 139–153, 8 grudz. 2015.