BOGUSŁAWSKI, M. M. Podmiot u Sarte’a i Canguilhema. Notatki. Forum Oświatowe, v. 20, p. 213-223, 11.