ZBRÓG, Z. Dynamika rozwoju niepublicznych szkół podstawowych. Forum Oświatowe, v. 22, n. 2(43), p. 143-159, 11.