WAJSPRYCH, D. Jednostka wobec sumienia. Między rygoryzmem a relatywizmem refleksji pedagogicznej. Forum Oświatowe, v. 22, n. 2(43), p. 111-121, 11.