KUŁAK, W. Terapeutyczna obecność dorosłych dzieci i wnuków w hospitalizacji ludzi starszych. Forum Oświatowe, v. 23, n. 1(44), p. 159-167, 11.