WLAZŁO, M. Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w erze Marconiego – korzyści i zagrożenia. Forum Oświatowe, v. 23, n. 1(44), p. 121-136, 11.