SERAFINOWICZ, M. Wpływ kultury konsumpcyjnej na tożsamość współczesnego mężczyzny. Próba prześledzenia zjawiska na podstawie analizy reklam prasowych. Forum Oświatowe, v. 23, n. 1(44), p. 103-120, 11.