ZDZIARSKI, K. Normatywne elementy kultury zaufania w interakcjach nauczyciel – uczeń. Forum Oświatowe, v. 23, n. 1(44), p. 77-101, 11.