ŁAGOCKA, K. Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne a zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej. Forum Oświatowe, v. 23, n. 2(45), p. 157-169, 11.