DYBAŚ, M. Peryferie europejskiego szkolnictwa wyższego. Forum Oświatowe, v. 23, n. 2(45), p. 123-134, 11.