WIŚNIEWSKA-PAŹ, B. Kształcenie nauczycieli w Szwajcarii – reforma i aktualna sytuacja. Forum Oświatowe, v. 23, n. 2(45), p. 111-121, 11.