OSTROUCH-KAMIŃSKA, J. Rodzina z równoległymi karierami zawodowymi rodziców (dual-career family) jako przykład rodziny partnerskiej. Forum Oświatowe, v. 23, n. 2(45), p. 77-92, 11.