MARTYNIUK, W. Mariaż codzienności z niecodziennością. W kręgu definicyjnych ujęć. Forum Oświatowe, v. 23, n. 2(45), p. 41-55, 11.