KOPCIEWICZ, L. Pedagogiczne teorie i feministyczne rewizje – John Dewey, Paulo Freire. Forum Oświatowe, v. 23, n. 2(45), p. 27-39, 11.