DZIKIEWICZ-GAZDA, U. Społeczno-ideologiczne konteksty uwikłania edukacji przedszkolnej. Forum Oświatowe, v. 24, n. 2(47), p. 167-174, 11.