RUDNICKI, P. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana”. Wrocław 16-17 kwietnia 2013 r. Forum Oświatowe, v. 25, n. 3(50), p. 175-177, 30 grudz. 2013.