MENDEL, M.; SZKUDLAREK, T. Kryzys jako dyskurs i narracja. Konteksty edukacyjne. Forum OĊ›wiatowe, v. 25, n. 3(50), p. 13-34, 30 grudz. 2013.