BRĖDIKYTĖ, M. Akt kulturowego upośredniania w zabawie dzieci. Forum Oświatowe, v. 24, n. 2(47), p. 81-100(en); 101, 11.