HREHOROWICZ, A. K. Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Problemy Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. Toruń 16–17 września 2013 r. Forum Oświatowe, v. 25, n. 3(50), p. 179-182, 30 grudz. 2013.