GUTSTEIN, E. Krytyczne badania w działaniu z młodzieżą miejską: badanie rzeczywistości społecznej przez matematykę. Forum Oświatowe, v. 25, n. 3(50), p. 117-126, 30 grudz. 2013.