BORUKAŁO, A.; KICIŃSKI, A. Jaką społecznością uczącą się są nauczyciele?. Forum Oświatowe, v. 24, n. 1(46), p. 301-316, 11.