ENGESTRÖM, Y.; SANNINO, A. Badania nad ekspansywnym uczeniem się: założenia, wnioski i przyszłe wyzwania. Forum Oświatowe, v. 24, n. 1(46), p. 209-266, 11.