OPŁOCKA, U. Społeczno-kulturowe konstruowanie sensów nauczycielskiego oceniania. Forum Oświatowe, v. 24, n. 1(46), p. 185-207, 11.