KOSTYŁO, H. Rekonstrukcjonizm społeczny: wzajemność oddziaływań kultury i edukacji. Forum Oświatowe, v. 24, n. 2(47), p. 15-32, 11.