VERESOV, N. Znaczenie teorii kulturowo-historycznej dla edukacji Rozważania na temat uczenia się, rozwoju, działalności i kreatywności. Forum Oświatowe, v. 24, n. 1(46), p. 141-156, 11.