ZAMORSKA, B. Codzienność granic jako miejsce kształtowania się tożsamości nauczycieli. Forum Oświatowe, v. 24, n. 1(46), p. 107-123, 11.