CHMURA-RUTKOWSKA, I. Przemoc rówieśnicza w gimnazjum a płeć. Kontekst społeczno-kulturowy. Forum Oświatowe, v. 24, n. 1(46), p. 41-73, 11.