KLUS-STAŃSKA, D. Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, v. 24, n. 1(46), p. 21-40, 11.