Lipman, P. (2013). Badania uczestniczące z rodzicami i lokalnymi społecznościami: przeciw rasizmowi i prywatyzowaniu edukacji. Forum Oświatowe, 25(3(50), 127-136. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/90