Długa, K., & Marszał-Kaczmarek, E. (2024). O odwadze w edukacji. Forum Oświatowe, 36(nr 2(70), 131–136. https://doi.org/10.34862/fo.2023.2.7