Prociów, K. (2024). Stawanie się Żywą Książką jako proces uczenia się. : Badanie (nie) chcianych historii polskiej Żywej Biblioteki. Forum Oświatowe, 36(nr 2(70), 11–26. https://doi.org/10.34862/fo.2023.2.1