Atroszko, B. (2024). Zewnętrzne bariery zmian w edukacji:: analiza wypowiedzi nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Forum Oświatowe, 36(nr 2(70), 27–51. https://doi.org/10.34862/fo.2023.2.2