Gruntkowska, D., & Szwabowski, O. (2024). Od apolityki do antypolityki(?) : Rozumienie i krytyka polityki w utworach The Analogs. Forum OĊ›wiatowe, 36(nr 2(70). https://doi.org/10.34862/fo.2023.2.