Śliwerski, B. (2023). Odszedł znakomity profesor pedagogiki reformy – . Forum Oświatowe, 36(1 (69), 121-125. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/875