Łukasik, J. M. (2023). Raport z 1. Międzynarodowej Konferencji: : Nauczyciel. Zmiana - Rozwój. Forum Oświatowe, 36(1 (69), 113–117. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.6