Rofiah, K., Purbaningrum, E., Tisnawati, N. F., & Dewi, K. W. (2023). Wczesna interwencja u dzieci z autyzmem oparta na dowodach:. Forum OĊ›wiatowe, 36(1 (69), 11-26. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.1