Rofiah, K., Purbaningrum, E., Tisnawati, N. F. ., & Dewi, K. W. . (2023). Wczesna interwencja u dzieci z autyzmem oparta na dowodach:: systematyczny przegląd literatury. Forum Oświatowe, 36(1 (69), 11–26. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.1