Uleanya, C. (2023). Rola polityki, zarządzania i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w krajach globalnego Południa:. Forum Oświatowe, 36(1 (69), 73-88. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.4