Karwasz, M. J. (2023). - Propozycja narzędzia badawczego do pomiaru artefaktów kulturowych –. Forum Oświatowe, 36(1 (69), 29-47. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.2