Cant, M., & Beesoon, J. (2023). Malejąca rekrutacja:: czy media społecznościowe są sposobem na rekrutację studentów?. Forum Oświatowe, 36(1 (69), 49–71. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.3