Muszyńska, B., Czekajło, A., Dybała, J., Kołodziej, M., & Zagrodna, A. (2023). Realizacja podejścia plurilingwalnego i plurikulturowego na lekcjach języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz przedszkolu w Polsce. Forum Oświatowe, 36(1 (69), 91-109. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.5