Maciejewska, M. (2022). Postawy studentów wobec wymuszonej edukacji zdalnej w pandemii Covid-19 a zmiany w ich podejściu do uczenia się. Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), 101–115. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.6