Panfil, R. J. (2013). Pragmatyka współcześnie stosowanych metod nauczania – uczenia się. Forum Oświatowe, 25(2(49), 89-101. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/86