Maciejewska, M. (2022). XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny „Przesilenie. Budujemy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami” Poznań, 20-22.09.2022 r. Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), 145–151. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.8