Wach, A., & Jankowska, A. (2022). Warsztat pracy głosem nauczycieli w ujęciu holistycznym i procesowym. Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), 119–141. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.7