Paczkowska, A. (2022). „Pomiędzy rolami”: Narracje Polek czasu politycznej, ekonomicznej i kulturowej transformacji. Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), 69–86. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.4