Bacher, S., Cervinkova, H., Kraler, C., & Rasiński, L. (2022). Niezależność, interdyscyplinarność, międzynarodowość. Forum Oświatowe, 34(1(67), 43-54. https://doi.org/10.34862/fo.2022.3