Blum, R. (2022). Praktyka fortepianowa w kształceniu nauczycieli muzyki: . Forum Oświatowe, 34(1(67), 137-151. https://doi.org/10.34862/fo.2022.10