Bachmann, C. (2022). Teoria i praktyka strategii myślenia wizualnego w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Forum Oświatowe, 34(1(67), 105-123. https://doi.org/10.34862/fo.2022.8