Budziszewska, N., & Bączyk-Lesiuk, K. (2022). Decentracja psychosomatyczna jako odpowiedź na potrzeby uczniów szkół ponadpodstawowych w rzeczywistości (po)pandemicznej. Forum Oświatowe, 33(2(66), 109-129. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.6